corona crisis

Van de sterren en Lenie, deel 6

Beste ondernemer,

een versoepeling van de maatregelen en vele vormen kunnen ontstaan. Het gaat een periode worden waarin de vrije geest de ruimte krijgt. Tijd lijkt niet meer te bestaan, maar wel een grondplan die om uithoudingsvermogen vraagt. De premier heeft al weken de verantwoordelijkheid genomen en nu mogen de burgers het zelf gaan doen. Hoe deze vorm zich gaat ontwikkelen hangt van ons allemaal af, van hoe wij met deze verantwoordelijkheden omgaan. Rutte begon met “Liever nu voorzichtig dan achteraf spijt} . Nu zegt Assher “Ik begrijp dat dit een groot experiment is, maar dat wil niet zeggen dat we overal mee moeten experimenteren.” Het is een worsteling en antwoord van Rutte is “Als we later terugkijken zal blijken of er vandaag fouten zijn gemaakt.”

Er is een terugdraaiing van vier planeten deze maand. Dat betekent letterlijk terugkeren naar hoe het was. Hebben we het wel goed gedaan of moet het anders, heroverwegen, vertragen en evalueren. Pluto is met zijn retrogang gestart op 26 april, Saturnus start daarmee op 12 mei, Venus op 13 mei en Jupiter op 15 mei. Trendwisselingen vinden plaats en om te spreken met Wiebes: “We gaan niet bezuinigen, maar eerst uit de schulden komen, zodat er nieuwe banen de kans krijgen om zich te ontwikkelen.” De economie verandert en wij moeten zorgen dat we mee veranderen.

Een terugval of terugkijken

De gezondheidscrisis van deze omvang vraagt veel van ons allemaal, de hele wereld doet mee. Astrologie is geen religie, het is een hulpmiddel om psychologisch te kijken naar jezelf en daar iets mee te doen. Het gaat over gewaarworden, denken, voelen en intuïtie. Astrologie is symbolisch denken, het één spiegelt het ander, gebeurtenissen zijn een samenvallen van patronen op een bepaald moment. Die patronen kunnen we lezen, maar jij bepaalt wat je ermee doet. Maak je keuze, goed voorbereid zijn helpt. Heb jij je zaken op orde?

De energie van Jupiter, Saturnus en Pluto is structuur en geeft de kans om veranderingen plaats te laten vinden. Wat ik al in eerdere blogs schreef, geeft het de kans om elkaar beter te leren kennen en te waarderen. Veel boosheid en afsplitsingen behoren ook tot de mogelijkheden. Als rond 2023 Pluto in het teken Waterman komt zal er weer meer humanitair gevoel aanwezig zijn. Daar zijn we naar op weg. Nu eerst de economie veranderen, het fundament en opnieuw starten in deze laatste gang door het teken Steenbok.

Jupiter heerst over geluk en handel, Saturnus over angst en verlies, Pluto over leven en dood. Dat hebben we de afgelopen 2 maanden behoorlijk ervaren, we weten nu dat het veel geld gaat kosten en dat we oude patronen niet meer vast kunnen houden. We mogen kijken naar wat van werkelijke waarde is: gezondheid, samen en duurzaamheid door te zorgen voor de Aarde.

Retro draaiing van vier planeten

Een planeet loopt retrograden wanneer hij achteruit LIJKT te bewegen. Dit komt door de verhouding tussen de baan van de Aarde en de baan van de planeet. Deze beweging zorgt ervoor dat de planeet dichter bij de Aarde komt te staan, de energie is meer gericht op de symboliek van beide elementen: persoonlijke kennis combineren met de wijsheid die er al is. Retro betekent nog eens terugkijken of dit is wat je wilt, een soort van nieuwe mogelijkheid om te onderzoeken of je nog op het juiste spoor zit. Dat er drie planeten draaien in één week tijd is zeldzaam en wijst op plotselinge omkeringen.

Laten we de draaiingen eens nader bekijken:

 • Op 26 april is Pluto met zijn retrogang begonnen en deze duurt tot 5 oktober. Grote kans dat het virus weer opspeelt, we mogen meer, doen meer en vooral voor de jeugd is het moeilijk om afstand te bewaren en dat heeft consequenties. Maar er kan ook meer besef ontstaan over wat er werkelijk aan de hand is, vooral op financieel gebied. Té onvoorzichtig en de epidemie start opnieuw. Té voorzichtig en de economie stort nog meer in.
 • Op 10 mei draaide Saturnus op 1° Waterman. Saturnus loopt van 2 juli tot 17 december weer in Steenbok. Onafgemaakte zaken afmaken, zaken met betrekking tot de huidige omstandigheden en de genomen beslissingen. Wees dus alert en kijk nog eens naar wat je tot nu toe hebt gedaan om een betere structuur en kwaliteit aan je leven te geven. Nog meer aan klantenbinding doen of iets toevoegen aan je product? Wees vooral realistisch.
 • Van 13 Mei tot 25 juni draait Venus in het teken Tweeling. Tijdens de draaiing maakt Venus een verbinding met de planeet Neptunus, die in zijn eigen teken Vissen staat. Dat wijst op verwarringen en teleurstellingen om toch weer plannen te moeten cancelen of wijzigen. Weer meer mensen die ziek worden behoort ook tot de mogelijkheden, net als beschuldigingen over en weer. Een omkering in de beurstrend en voor het thema relatie betekent deze retrogradestand: ga geen nieuwe, persoonlijke of zakelijke relatie aan in deze periode. Beter is het om af te wachten, je voorbereiden en bijstellen tot de feiten helder zijn. Grote kans dat de aandelen nog meer stijgen.
 • Van 14 Mei tot 13 September draait Jupiter en komt op 23 juni weer gelijk met Pluto te staan (de 2de keer). Opnieuw overwegingen aangaan om je fundament op orde te krijgen, vooral gericht op je financiële positie. Blijf bij de les.

Het is waarschijnlijk geen snelle terugkeer naar ‘normaal’ voor de economie of voor de maatschappij in het algemeen. Het is meer als twee stappen vooruit, een stap terug. We weten het simpelweg nog niet hoe we alles weer op moeten starten, er is veel onduidelijk.

Wees creatief en laat jezelf van een andere kant zien. Dat kan pas als je goed onderzocht hebt wat en hoe je het wilt en hoe jij je leven opnieuw vorm wilt geven. Blijf vooral actief, beweeg in je geest en fysiek. Er zijn veel overhaaste beslissingen genomen en met deze teruglopende planeten kun je nog eens onderzoeken wat aangepast mag worden.

Diverse vormen van oplichting zullen zichtbaar worden, want die branche is ook zeer actief. Wees alert en zorgvuldig, onderzoek iedere keer weer of het klopt.

Op 20 mei gaat de Zon uit het teken Stier om het teken Tweeling in te lopen. Dan zal de energie zich gaan richten op veel contacten en ideeën uitwisselen.

Voor het moment van Nu: besef dat niemand de waarheid nog weet. Dus leef in het moment en in je eigen wijsheid.

Eet en leef gezond,
Warme groet, Lenie

Lenie Kelder, www.kernkrachtadvies.nl

Van de sterren en Lenie, deel 5

Beste ondernemer,

In het nieuws komen nu veel gesprekken over geld, ondernemingen en bedrijven voorbij, dat is het teken Stier. Net als de gesprekken die gaan over grond en de natuur. Op dit moment lopen de Zon (identiteit), Mercurius (ons denken) en Uranus (vernieuwing) door het teken Stier. Het teken Ram ging het over snelheid en pionieren, nu komt het erop aan hoe we ons fundament weer te pakken kunnen krijgen. Welke financiële steun krijgen bedrijven en welke kansen zijn er om jouw bedrijf of jouw werkende leven een dusdanige draai te geven zodat het anders kan worden in de toekomst. Heb je een nieuwe levensbestemming en wat is belangrijk voor je?

Een mooi voorbeeld is de KLM, als de overheid een financiële ondersteuning geeft kunnen er eisen gesteld worden: duurzamer, minder nacht- en korte vluchten, vergroening dus en CO2 heffingen. Laten we meer gebruik maken van treinen, meer in ons eigen land op vakantie gaan en virtueel vergaderen. Het Stierthema laat zien dat er een doel is, als we langzaam handelen kunnen we weer succesvol naar de toekomst kijken. Beweeg mee met de wind en zoek van binnen wat er past bij jou.

Veel leesplezier, Lenie

Het teken Stier

Eerst zien, dan geloven, het weer wordt zachter, de bloemen bloeien en de schoonheid van de natuur ontvouwd zich. Tijd om rustig op te gaan bouwen.

Stier is geen hardloper zoals het vuurteken Ram die de afgelopen maand zijn snelheid heeft getoond. Stier heeft geen haast, hij zoekt goed uit wat realistisch en haalbaar is. Hij verlangt naar vertrouwen, hij onderzoekt wat goed voor hem is. Doorzetten? Ja, maar wel met geduld een karwei af maken. Is dat wat we NU nodig hebben?

Het Stierthema gaat over materiële dingen, geld en zekerheden. Dit vermengen met besef van waarde en zorgen voor het milieu zoals hergebruiken. Stier zorgt voor vertraging en niet overhaast handelen, de tijd nemen om succesvol te zijn. We leren veel, we moeten wel, want alles is anders, niets is meer hetzelfde. Er zijn kansen voor vernieuwing op alle gebieden. We mogen onze grondprincipes veranderen en daarmee zijn we bij het teken Stier aangekomen. Laten we eens kijken naar de commerciële bedrijven. Wat een verschillen zijn er ontstaan:

 • Bedrijven die omvallen, waren ze wel zo sterk?
 • Bedrijven die enorm profiteren van deze crisis, trend mogelijkheden
 • Bedrijven die meteen een omslag hebben gemaakt, kansen pakken

Economisch en mentaal wordt er enorm veel van ons gevraagd. De soberheid van Saturnus-Pluto samenstand in het teken Steenbok vraagt niet om luxe, maar om een intense reorganisatieperiode en verandering. Er wordt op een dieper niveau gevraagd om een steviger fundament neer te zetten, onderschat het niet. Pluto is op 25 april terug gaan lopen, wat opnieuw kijken naar wat er is, betekent. Ga niet in je oude manier van denken zitten, want dan is het een verloren zaak.

Gebruik in deze periode de Stierprincipes: aanvaarding, bedachtzaamheid, creativiteit, doelgerichtheid en geduld.

De moraal van de komende weken?
Het is verstandig om voorzichtig te zijn, maar het kan rampzalig zijn als je te lang wacht met handelen.

Stier heeft ook te maken met boeren, mensen die het land bewerken en grond wat geld oplevert. Hoe gaan we nu onze portemonnee weer vullen? In het NU loopt de planeet Uranus door het teken Stier. Deze planeet hoort bij het teken Waterman, waar ik in blog 4 al over geschreven heb. Uranus heeft te maken met vernieuwing, nu wordt het tijd om daar een vorm aan te geven, wat hebben we echt nodig van de grond en de aarde? We zullen de oude patronen los moeten laten om vernieuwende vormen een kans te geven.

In de periode vanaf 2011 tot 2019 liep Uranus door het teken Ram. In die periode is er ongelofelijk veel vernieuwing in de techniek ontwikkelt, zo mooi om te zien dat we dat nu in al zijn volheid kunnen inzetten in deze zware crisis. De telefoons, Ipads en laptops nemen allerlei diensten voor ons waar, waar we in het verleden voor moesten reizen, faxen en brieven schrijven. Zonne- en windenergie zijn we gaan produceren en meer samenwerking en elkaar steunen. Hier zien we Uranus, die voor gelijkwaardige samenwerking kiest.

Wat is er mogelijk in deze Stiermaand?

Op 26 april hebben de Zon en Uranus op dezelfde graad in het teken Stier gestaan, wat een zeer krachtig moment is. Dit alles heeft te maken met VASTE bewegingen. Heb je daar iets van gemerkt? Hoe is de sfeer om je heen? Ben je het zat of bevalt deze situatie je wel?

De Zon hoort bij het teken Leeuw (vast teken), Uranus hoort bij het teken Waterman (vast teken) en ze lopen beide door het teken Stier, ook een vast teken, Vast, het woord zegt al genoeg: vasthouden aan normale routines. Dit geeft het conflict tussen veiligheid, vrijheid en creativiteit. Een spanningsveld tussen verwachtingen en realiteit. Met de samenstand tussen de Zon en Uranus in het teken Stier zal men wel moeten leren om flexibel en wendbaar te zijn of te worden, om het jezelf en de anderen om je heen prettig te maken, anders leidt het tot echt VAST ZITTEN. Speel het wel veilig en zoek creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen.

De natuur

“We vernietigen tropisch woud voor houtkap, mijnbouw en plantages”, zegt Thomas Gillespie, professor aan Emory University in Atlanta. Samen met zijn team bestudeert hij in Afrika en Latijns-Amerika hoe menselijk gedrag het risico op infecties vergroot. “Die commerciële drijfveren hebben een ongeziene ecologische verstoring veroorzaakt. We dringen diep door in ongerepte gebieden en komen in contact met dieren en de ziektes die ze meedragen. We vangen ze en verkopen ze op markten. Zo creëren we de omstandigheden voor epidemieën.”

“Als er plots stukken bos verdwijnen, veranderen de omstandigheden. De oorspronkelijke dieren trekken zich terug op een kleinere oppervlakte, waardoor ze meer ziektes aan elkaar doorgeven. Op langere termijn zie je dat die oorspronkelijke dieren uitsterven. Hun plaats wordt ingenomen door soorten die het goed doen in verstoorde ecosystemen, zoals knaagdieren en vleermuizen, die dragers zijn van veel virussen, zich snel voortplanten en in nauw contact staan met de mens.”

Dit is wat er zich afspeelt in de natuur. De serie De Amazone op NPO start is de moeite waard om te zien wat daar allemaal plaatsvindt.

Oude ideeën zie ik weer naar voren komen, zoals een ieder een basisinkomen geven. Er is in Finland een experiment mee gedaan, die duidelijk aangaf dat mensen minder stress hadden en meer initiatieven toonden om aan de slag te gaan.

Een totale economische reset, wat betekent dat voor jou? Wat zou jij willen veranderen op al de gebieden waar het teken Stier voor staat?

Vanaf 11 mei gaan drie planeten teruglopen, daar wil ik de volgende keer aandacht aan besteden.

Fijne week, Lenie Kelder

www.kernkrachtadvies.nl

Van de sterren en Lenie, deel 4

Beste ondernemer,

Welke berichten ik ook lees, niemand weet precies hoe deze recessie af zal lopen. Politiek gezien niet, economisch niet en medisch brengt ook vele tegenstrijdige berichten. Geveld door het moeilijkst uitroeibare dier op aarde, die opgewassen is tegen de meest extreme omstandigheden (Einstein). Wat het virus wel voor elkaar heeft gekregen is dat er in één klap duidelijk is geworden wat nog werkelijk van waarde is: vele beroepsgroepen die al jaren lang in de bezuiniging zitten. Ineens zijn het onze helden geworden.

Bijzonder hoogleraar IC-geneeskunde Diederik Gommes geeft al aan dat we misschien nooit meer van dit virus afkomen, het wordt echt een andere wereld. En daar sluit ik me helemaal bij aan.
Pluto eist overgave voordat hij zijn even grote machtige helende kracht – de kracht van wedergeboorte en vernieuwing – vrijgeeft. Pluto eist dat men erkent en opgeeft wat niet meer relevant is voordat zijn ongelooflijke genezende kracht kan worden ervaren. We zitten in een lange en diepe economische recessie, die voorlopig nog wel zal aanhouden. Wat hebben we nodig en wat kun jij veranderen?

Veel leesplezier, Lenie

Politieke situatie en de economie

Maak u klaar voor een lange en diepe recessie

Over al die planeten in het teken Steenbok (aarde) heb ik in de voorgaande blogs al veel verteld. Het volgende teken is Waterman (lucht). Op 22 maart is Saturnus het teken Waterman al ingegaan. Jupiter zal dat eind december van dit jaar doen en Pluto volgt in 2024.

Waterman staat voor vrijheid en gelijkwaardigheid, het liberale teken. We zijn voortdurend in een vorm van crisis geweest, vanaf 2008, het moment dat Pluto het aardse, pragmatische teken Steenbok inliep. Het duurt nog een tijd voordat Pluto in Waterman gaat lopen en de laatste loodjes wegen het zwaarst. De kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok manifesteert zich in vol ornaat. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren en deze worden zichtbaar afgebroken. Onder deze invloed worden verantwoordelijkheden doorgeschoven van (overheid)instanties naar de burger. Een ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid, de overheid kan alleen nog maar het draaiboek in elkaar zetten. Pluto is de dood van het oude. Dit proces begon stap voor stap (Saturnus) om paradoxaal genoeg in een steeds rapper tempo te eindigen.

Waar zal dit eindigen?

900 miljard aan welvaart staat klaar om te verdampen, misschien wordt het nog wel meer. Het is een veel ergere economische crisis als die van 2008. Zowel de overheden als de bedrijven bouwen nu enorme schuldenlasten op, die veel problemen geven om te herbouwen. Iedereen doet op dit moment zijn best om geen liquiditeitscrisis te laten ontstaan, maar of dit gaat lukken? Veel bedrijven stonden al zwak, neem als voorbeeld de luchtvaart en Boeing. Zou mooi zijn als we in gaan zien dat we niet meer zoveel hoeven te vliegen, niet meer zomaar ergens naar toe om te vergaderen, veel kan digitaal. Geen 4 keer per jaar op vakantie, niet meer zoveel in die auto vertoeven, neem wat meer de trein als het mogelijk is.
Het gaat zo anders worden, dat is zeker.

Jupiter en Pluto bepalen samen de op en neergaande economie in de komende paar maanden. Deze lange cyclus, die zich nu ontvouwt tot 21 december 2020, is één van de allerbelangrijkste planetaire cycli van dit moment.

Drie belangrijke ontmoetingen

De 5e april was het moment van de eerste van drie passages van Jupiter samenstand met Pluto: Creëer een gezonde basis voor de toekomst. Blijf bij de les, deze samenstand gebeurd nog twee keer dit jaar.
Op 14 mei draait Jupiter en gaat teruglopen, wat tot weer een samenstand met Pluto leidt op 30 juni. Op 12 november is dan voor de laatste keer deze samenstand, na een voorwaartse draaiing van Jupiter op 14 september. Drie keer een ontmoeting van die twee planeten. Dit betekent dat er nog een enorme stuwkracht tevoorschijn komt, een verheviging van uitersten (Pluto) die gericht zijn op ons rechtssysteem, optimisme en de economie (Jupiter).

Mensen veranderen niet snel hun manieren, hun routines, hun gedrag ten opzichte van elkaar. Het is dus niet waarschijnlijk dat deze pandemie, in combinatie met deze bedreiging van onze collectieve of individuele financiële zekerheid, ogenblikkelijk eindigt. Geheimen uit het verleden zullen zich afspelen tussen de burger en besturen, macht versus onmacht.

Nieuw tijdperk

Tot we aankomen bij de Jupiter en Saturnus samenstand op 0º Waterman, pal op het moment van de wintersolstitium (begin van de winter) van 21 december van dit jaar. HET moment van een nieuwe 20 jarige cyclus. Het einde van een tijdperk van een lange periode waar het Aardethema regeerde: oa veel olie gewonnen, een middel tot verkrijgen van macht en geld. We zijn op weg naar andere vormen gericht op de financiële markten. We gaan afscheid nemen van de oude economie die ontstaan is in 1847.
Laten we geduld hebben, zeker tot 2024 als Pluto ook dat vrijheidsteken in gaat en we voldoende tijd genomen hebben om transformatie plaats te laten vinden.

Het luchtteken Waterman zet ons allemaal aan om anders te denken over vervuiling, afval en de onzorgvuldigheid waarmee mensen op aarde ziektekiemen, bacteriën en virussen kunnen verzamelen, die uiteindelijk vrijkomen en onze gezondheid en zelfs ons bestaan bedreigen als ze te lang worden genegeerd.

We zien misschien geen tekenen van een echte verandering in het gedrag van onze wereldleiders, maar wij kunnen wel ons eigen gedrag ten opzichte van elkaar en de bereidheid om ons aan te passen veranderen. Het is nodig om een blijvende collectieve transformatie en genezing tot stand te brengen. Dan zal de vernieuwing succesvol zijn, dan ontstaan krachten die je nog niet ontdekt had bij jezelf en bij anderen.
Het is nu tijd om je talenten en creatieve ideeën vorm te geven. Zijn wie je bent en doen wat bij je past. Stop met de buitenwereld de schuld te geven en kijk naar wat voor jou de meest filosofische gedachte is en handel daarnaar.

Voor mij is dat SCHEPPEN van nieuwe vormen, dat zal deze periode zinvol maken. Tja, als je mij vraagt: Hoe lang duurt het nog?, dan weet ik het echt niet. Maar ik betwijfel dat het nu aan het aflopen is. Ik denk dat de hysterie ophoudt als we langzamerhand beginnen te accepteren dat we de manier waarop we leven en ons ten opzichte van elkaar gedragen, moeten veranderen. Anders zie ik het ‘eindspel’ pas in 2021-2023.

citaat Jung:

Laten we de moed hebben om ons te verdiepen in onze duistere kant, dan zullen we de oneindige kracht ontdekken van onze lichte kant

Ik wens een ieder veel wijsheid toe.

Lenie Kelder www.kernkrachtadvies.nl

Moet alles nu opeens gratis?!

Het is je vast al opgevallen. Sinds de corona-crisis lijkt het wel of iedereen online onderneemt en ook lijkt alles gratis te moeten. Overal zie je webinars, gratis adviezen en talloze online trainingen. Op zich heel fijn, ook als je zelf wat wil leren, maar moet nu echt alles gratis?

Nee, zeker niet alles hoeft gratis. Je krijgt immers ook je hypotheek, gas, licht en water niet gratis. Je hoeft je dan ook niet schuldig te voelen dat je gewoon geld wilt verdienen met jouw product of dienst. Maar geven is ook fijn en als je je steentje bij wilt dragen kun je dat ook op andere manieren doen.

Een paar suggesties:

Nieuwe doelgroep

Doe alleen iets gratis voor een nieuwe doelgroep. Je kunt jouw diensten aanbieden voor een groep klanten die normaal gesproken geen klant bij je zijn, maar het nu goed kunnen gebruiken. Dit is dan in principe tijdelijk van aard. Zo heeft Studytube zijn online trainingen beschikbaar gesteld voor particulieren tot eind april. Een groep die de trainingen normaal gesproken niet volgt. Studytube richt zich normaal op bedrijven die de trainingen kunnen aanbieden aan hun werknemers.

Speciaal voor een goed doel

Je kunt ook iets nieuws bedenken in het kader van de corona-crisis en (een deel van) de opbrengst naar een goed doel overmaken. Neem bijvoorbeeld de actie van Milo Berlijn van Trainmark die tassen (en stickers, buttons) heeft ontwikkeld om de horecabranche (zijn doelgroep) en het Rode Kruis te steunen.

Buy one, give one

Je kunt ook voor ieder product dat je verkoopt, er één weggeven aan iemand die dat goed kan gebruiken. Mooie voorbeelden hiervan zijn het schoenenmerk Toms of Correctbook.

Voeg waarde toe

Stel dat je workshops niet kunt geven op een locatie, geef ze dan online. Ter compensatie kun je iets extra’s bieden, bijvoorbeeld een extra 1 op 1 online gesprek of advies per mail. De prijs kan dan hetzelfde blijven.

Geef iets anders weg

Je kunt ook tijd geven nu je misschien wat minder werk hebt. Denk aan vrijwilligerswerk in een ander gebied dan jouw eigen werkveld. Je ‘geeft’ dan jouw tijd en handen om werk te verrichten. Of wellicht kun je zaken in je netwerk delen voor mooie initiatieven?

Waarde achteraf

Als geld bij jouw klanten op dit moment een probleem is, kun je ook werken met het principe ‘waardebepaling achteraf’. Je levert dan je dienst en laat de klant achteraf betalen wat hij of zij het waard vond. Beetje spannend maar het kan een oplossing zijn. Ook kun je denken aan een betalingsregeling voor je klant.

Dus voel je niet schuldig, wees creatief en maak er het beste van. Veel succes en blijf gezond!

door Stefanie Hoogland

Thuiswerktips voor ondernemers

Werk je nu voornamelijk thuis? Doe je veel afspraken via videobellen? En heb je ook nog andere familieleden om je heen? Dan kun je deze tips vast gebruiken.

 • Kleed je aan. Het klinkt misschien logisch maar de verleiding in deze tijd is om aan te trekken wat makkelijk is omdat het “misschien toch niet uitmaakt” en je wellicht weinig mensen ziet. Maar voor jezelf is het prettig om je goed aan te kleden en je ziet er voor videobelgesprekken ook meteen representatief uit.
 • Bel met schoenen aan. Het blijkt dat je met schoenen aan beter zakelijke gesprekken voert.
 • Kleed je om als je stopt met werken. Je stapt dan letterlijk in een ander ‘pak’
 • Draag zachte materialen. Die geven een comfortabel gevoel.
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek, dat voorkomt chaos in je hoofd
 • Zorg voor kleur en blije dingen om je heen; draag kleur, haal bloemen in huis, hang mooie foto’s op en zorg voor een inspirerende werkomgeving
 • Blijf plannen! Download ons werkblad voor meer tips.
 • Spreek tijden af dat je aan het werk bent en dus even niet gestoord wil worden
 • Als het lukt, zoek een aparte werkplek waar je echt even zelf aan de slag kunt
 • Hou zoveel mogelijk je eigen werkritme aan maar als dat niet lukt door de thuissituatie, bijvoorbeeld met schoolgaande kinderen thuis, probeer er dan flexibel en vooral ontspannen mee om te gaan.
 • Neem (meer) pauze. Bij thuiswerken blijken mensen meer te werken, vaak uit schuldgevoel. Thuiswerken en vooral online werken is erg intensief en je mist de ‘verloren tijd’ met reizen en netwerkgesprekken. Neem die pauze dus gerust en ga bijvoorbeeld wandelen. Gezondheid staat in deze tijd voorop en met wandelen komen ook vaak goede ideeën.
 • Onderhoud je netwerk: een handige tip is om elke dag bij een klant (of meerdere) even ‘in te checken’. Even bellen/mailen of appen hoe het ermee gaat. Voordeel is dat je hoort wat er speelt, misschien kun je helpen, een luisterend oor bieden of ben je als alles achter de rug is in iedere geval in beeld gebleven.
 • Leg de lat niet te hoog. Omdat het rustig is heb je misschien het gevoel van alles te moeten creëren, maar als het niet lukt, laat het dan even. Dat kan later ook nog.
 • Werk je met kinderen thuis? Lees dan dit blog
Doorzetten in moeilijke tijden

De concurrentie is hevig en mensen geven minder uit aan jouw luxe traiteurdiensten. Je hebt drie offertes die niet doorgaan en een vaste klant stopt ermee vanwege bezuinigingen. Je hebt het gevoel dat het je niet gaat lukken. Maar om je heen en vooral op social media zie je de ene na de andere ondernemer successen boeken. Waarom lukt het jou dan niet? En je hebt nog wel zo hard gewerkt en goed werk geleverd, daar ligt het niet aan. Om heel eerlijk te zijn: je ziet het hele ondernemerschap even niet meer zitten. En voor je het weet zit je op een vacaturesite te kijken of er nog ergens een vaste baan is bij een restaurant.

Ondernemersvleugels

Het ondernemerschap kan erg tegenvallen. Soms lijkt het alsof niemand op jouw dienst of product zit te wachten, of dat mensen het wel willen maar niet kunnen betalen. Je kunt je hierdoor machteloos en moedeloos voelen en er onzeker en bang voor de toekomst van worden. Je levert dan een mentaal gevecht met jezelf.

Hoe moeilijk het soms ook is, ga niet als een konijn op de snelweg in de koplampen zitten staren. Wat aandacht krijgt, groeit. Ook negativiteit. Het is belangrijk je te richten op kansen en actie te ondernemen. Wacht niet af of die auto’s op tijd voor je stoppen en neem nu 100 procent verantwoordelijkheid voor jouw leven, jouw bedrijf en dus jouw succes.

Kijk naar waar je wel invloed op hebt; ga ermee aan de slag, dan bereik je meer. Een alledaags voorbeeld: je bent van plan een dagje naar het strand te gaan en het is ondanks mooie voorspellingen toch slecht weer. Balen over het weer heeft geen zin en de weerman uitschelden al helemaal niet. Wat je wel kunt doen is: je plannen uitstellen tot het wel mooi weer is; toch gaan wandelen op het strand en daarna genieten van een warme chocomel; naar een andere plaats rijden waar het weer beter is. Je neemt zelf de regie over hoe je de zaken bekijkt en neemt een positieve actie. En wie weet klaart het op als je eenmaal op het strand bent… en is het lekker rustig omdat iedereen thuis is gebleven!

Zakelijk geldt hetzelfde. Houd vertrouwen in jezelf; je had ooit het lef om dit te starten, dan kom je hier ook wel doorheen. Door positief te blijven kijken en door te blijven gaan met de dingen waar je wel invloed op hebt, bereik je meer. Bijvoorbeeld door jezelf toch te laten zien op netwerkbijeenkomsten, door nieuwe producten te ontwikkelen, of je potentiële klanten nog eens te benaderen om te kijken wat zou maken dat een offerte wel door zou kunnen gaan, door te bloggen en berichten te blijven posten op social media… In dit geval geldt vaak dat de aanhouder wint. Door blijven gaan met positieve acties geeft je ook meer zelfvertrouwen. Je blijft in de regie en stelt je niet afhankelijk op van de omstandigheden. Er zijn genoeg ondernemers die na verschillende dieptepunten wel als een speer gingen. Door zich verder te specialiseren in hun branche, marktonderzoek te doen naar een andere doelgroep of hun product verder aan te passen aan de behoefte van klanten. Wat kun jij doen?

Tips

 • Kijk naar je laaghangende vruchten. Kun je die klant die opzegt bellen om te vragen waarom hij stopt? Wat kun jij hierin betekenen? Een andere service? Goedkoper voor hem en makkelijk te maken voor jou?
 • Tom Poes, verzin een list. Is er iets wat je nog niet (genoeg) hebt geprobeerd? Als je nu stopt, heb je er dan echt alles aan gedaan om je bedrijf een succes te maken?
 • Soms maakt een enkele opdracht het verschil tussen je onzeker voelen over je kunnen en weer met volle moed vooruit gaan. Vraag om opdrachten. Weten mensen dat je klanten zoekt?
 • Blijf netwerken, ga erop uit en praat met anderen.
 • Bekijk het vanuit een adviseur, wat adviseer je jezelf?
 • Neem als het toch wat rustiger is de tijd om nieuwe dingen te bedenken, als je weer druk bent komt het er vaak niet van. Welk idee heb je nog op de plank liggen waarmee je nu kunt beginnen?
 • Doe aan positieve bekrachtiging. Schrijf iedere dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent, bijvoorbeeld in gezondheid, of je gezin, en in wat er wel gelukt is, of waar je iemand mee geholpen hebt? Vier je successen, jubilea en mijlpalen, hoe klein misschien ook. Koppel er een leuke actie aan. Besta je één jaar? Een hele prestatie in deze tijd. Deel het.

Winston Churchill

If you’re going through hell, keep going

Voetbaluitdrukking

Ook in de laatste minuut kun je nog een doelpunt scoren

zwemmer Maarten van der Weijden

Berust in je lot als je er niets aan kunt veranderen en vecht als een bezetene als je wel invloed hebt

Uit: De Flamingo Factor door Stefanie Hoogland

Voor als het even wat minder gaat met jou

Een vangnet, voor als het even minder gaat met jou

Het loopt wat minder met de zaak en je zet alle zeilen bij. Je hebt last van stress, piekert meer, slaapt daardoor slechter, drinkt dus meer koffie en je sport te weinig. Je hebt het gevoel nog harder te moeten werken en kunt het werk niet meer loslaten. Vannacht schrok je wakker omdat je bang was dat je een fout in een bankoverschrijving had gemaakt. Te hard gewerkt heb je. Je voelt het aan alles.

Ondernemersvleugels

Stress ontstaat als jouw ambitie hoger is dan wat je op dit moment kunt realiseren. Blijf niet in je eentje in een rondje draaien tot je neervalt. Het maakt je kwetsbaar. Als ondernemer ben je – zeker als je alleen werkt of weinig personeel hebt – onmisbaar in je bedrijf. Val jij uit, dan loop je de kans dat je bedrijf moet stoppen. Ondernemers hebben heel veel veerkracht, maar als de rek echt uit het elastiek raakt, krijg je het niet meer terug. Voel je de eerste stress opkomen, ga even frisse lucht happen tot je weer normaal kunt nadenken over de eerstvolgende juiste stap.

Voel je je al wat langer gestresst? Neem even een time out; neem zo snel mogelijk een dag vrij. Deel je zorgen met anderen in je naaste omgeving zoals je partner of een goede vriendin. In ieder geval iemand die onvoorwaardelijk begrip heeft, jou aanhoort en jou steunt om wie jij bent als persoon en niet alleen als ondernemer. Zodat je uit je ondernemersrol kan stappen en als mens even steun zoekt. Het is belangrijk om je op tijd lekker te laten vallen in je vangnet. Schakel jouw eigen ANWB in zodat je na wat adviezen of een hart onder de riem weer op weg kunt.

Praat ook met iemand buiten je vertrouwde omgeving. Zoek iemand die ook ondernemer is en hetzelfde heeft meegemaakt en er weer is uitgekomen. Iemand die je vertrouwt en jou als geen ander begrijpt. Ook jouw ondernemerscoach kan je helpen. Laat het zo min mogelijk aan je klanten of medewerkers merken. Als vrouw zijn we nog wel eens geneigd om te veel met te veel mensen te delen. Professioneel niet altijd handig.

Zeker bij drukte of problemen is het belangrijk om juist de rust te bewaren. Geef in grote lijnen aan wat er speelt en dat je werkt aan een oplossing maar ga niet alles aan de grote klok hangen (je concurrenten weten het in no time) en ga niet op al je persoonlijke gevoelens in. Zoek je steun buitenom. Heb je financiële twijfels? Lees dan ook het hoofdstuk Wanneer trek je aan de financiële bel?

En nog een advies van mijn oma: ga niet liggen voor je valt! Het heeft geen zin om je zorgen te maken over dingen die zeer waarschijnlijk niet zullen gebeuren. Vaak gebeuren er juist andere dingen dan je verwacht op nog meer onverwachte momenten. Heb je het ene getackeld dan gebeurt het andere. En: het kan ook niet gebeuren. Doe jezelf het gepieker niet aan.

Tips

 • Wie is jouw vangnet? Degene die je altijd mag bellen of whatsappen als het even niet met je gaat, voor een instant oppepper?
 • Als je niet kunt stoppen met piekeren: schrijf je piekergedachte op een papiertje, bedank voor de waarschuwing maar zeg dat je die niet nodig hebt. Neem er vervolgens afscheid van en verscheur het.
 • Spreek met jezelf een ‘piekermoment’ af. Bijvoorbeeld: morgenmiddag tussen twee uur en half drie mag ik hierover piekeren en daarna niet meer. Iedere keer als de piekergedachte weer opkomt, zeg je tegen jezelf: nee, morgenmiddag. Je zult zien dat als het moment dan aangebroken is, je eigenlijk geen zin meer hebt om jezelf het gepieker aan te doen. Het was net zo lekker zonder. Stel het maar af in plaats van uit.
 • Ligt de lat te hoog? Kun je jouw ambities misschien wat naar beneden bijstellen? Kijk ook naar wat je al wel hebt bereikt.
 • Als je je weer wat beter voelt: wat ga je doen om zo’n periode van vermoeidheid een volgende keer te voorkomen? Blijf je energie op peil houden, blijf bijvoorbeeld sporten en leuke dingen doen. Die paar uurtjes per week maken ook niet het verschil in omzet, maar wel in of jij op de been blijft of niet. En dat kan vervolgens wél veel omzet schelen. En als je krap zit: ontspanning hoeft niet duur te zijn. Een stuk fietsen of een kop koffie drinken met een vriendin kan al veel helpen en kost niet veel geld.
 • Als de auto dan toch even stil staat voor de ANWB, geniet dan van het uitzicht. Grote kans dat er een idee opkomt waar je zelf weer verder mee kunt.

Jacqueline Zuidweg, ondernemer en Zakenvrouw van het jaar 2012

Het heeft geen zin om lang wakker te liggen. ’s Nachts kun je de Belastingdienst toch niet bellen ~

Flow Magazine

Broed niet op je zorgen, anders komen ze nog uit

Uit: De Flamingo Factor

Van de sterren en Lenie, deel 3

Beste ondernemers, het is mooi weer, de zon schijnt, een opruimknobbel wordt geactiveerd. Een boekenplank was aan de beurt, daar kwam ik één van mijn favorieten tegen: de Nieuwe Aarde, van Eckhart Tolle. Wat kunnen we de tips die daar in staan op dit moment goed gebruiken. Kunnen we nu al zien wat onze kansen zijn, zien wat van werkelijke waarde voor ons is? We zitten al midden in de recessie, we kunnen al zien dat er werkeloosheid komt en economische krimp. Ik las dat er wereldwijd een ingeschatte schuld is van rond de 253 biljoen. We zullen wel moeten veranderen, samenwerken en blijven letten op onze gezondheid. Onze leefstijl omzetten in meer ecologische balans.
De diepere economische val is in aantocht, ik verwacht rond 8 á 9 maanden nodig hebben om weer op weg te gaan naar een beetje inzicht in hoe de vernieuwing eruit zal gaan zien. Verwacht niet teveel en luister naar elkaar. Het keerpunt zal pas succesvol zijn als we standvastig de vernieuwing doorzetten en elkaar als gelijken gaan zien.
Ik wens jullie fijne paasdagen toe, geniet van wat er WEL is.
Veel leesplezier, Lenie

Een kijkje in de toekomst
Als de wereld verandert, verander dan mee

Net als de meesten onder ons ben ik het grootste deel van de dag thuis. Doe mijn ding, zoals werken, tuin en huis opruimen. Iedere dag veel bewegen, het liefst aan het einde van de dag een stuk wielrennen, hardlopen of een lange wandeling maken. Maar ook veel lezen en al het nieuws in me opzuigen. Het boek De Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle is 10 jaar geleden voor het eerst uitgegeven, maar is actueler dan ooit! Dit schreef hij, hoe waar is het in het NU:

Eckhart Tolle:

Oorlog tegen ziekte heeft ons de antibiotica gebracht, bacteriën zijn resistent geworden en kunnen epidemieën opleveren, net als virussen. Oorlog is een denkrichting en versterkt de vijand en schept een nieuwe vijand en een nieuw kwaad, die vaak erger is dan het overwonnene.

Het is ondertussen glashelder dat coronavirussen een permanente bedreiging vormen voor de wereldgezondheidszorg. Niemand kan het zich nog veroorloven om niet zwaar in te zetten in de strijd tegen de virusfamilie. Een virus is een infiltrant, zonder dat we het opmerken sluipt het erin. Hij neemt de Plutonische macht over. We worden allemaal gezet op wat heeft macht over jou, in deze absurde tijd nadenken over wat wil je nog WEL. Pluto vraag om transformatie, wereldwijd wordt de mensheid gezet op nadenken over de nieuwe Aarde en HOE we anders moeten omgaan met onze fantastische planeet.

2020 is een keerpuntjaar, er is geen weg meer terug. Pluto in het teken Steenbok, al vanaf 2008 tot 2024, vraagt om puinruimen, dingen tot op de bodem uitzoeken en terugkijken naar de schaduwen van het verleden.
Pluto, Uranus en Neptunus zijn de langzame buitenplaneten, hun baan ligt buiten die van de aarde. Waar zijn we naar onderweg, is heel goed te analyseren als je deze drie volgt. In ieder geval op weg naar een nieuwe cyclus, we staan aan het begin van een nieuw economisch systeem. Het wordt interessant en zichtbaar als:

 • Pluto in 2024 het teken Waterman ingaat,
 • Uranus in 2024/2025 het teken Tweeling inloopt
 • Neptunus in 2025 het teken Ram ingaat.

Dan is in ieder geval de afbrokkelende situatie van nu ten einde. Wees dus nu creatief, want we zijn onderweg naar een Nieuw Tijdbeeld. Vertrouw, wees positief en alert op subtiele signalen (Neptunus). Thema’s ontwikkelen zich, verschuivingen zullen zichtbaar worden. Als deze planeten op de laatste graden van hun teken staan, dan zal het de overgangsfase zich aankondigen. Voor Pluto is dat 2021, voor Neptunus 2023 en voor Uranus medio 2024.

Het gaat nu over kijken hoe we onze levens beter en efficiënter kunnen organiseren. Oude zekerheden zullen verdwijnen en we worden teruggeworpen op onszelf. Maar als we onze krachten bundelen en luisteren naar de boodschap zal deze diepe nood het beste in de mens naar boven halen. Ik vrees, net als Ben Bernanke (ex-gouverneur van de Amerikaanse Centrale bank), dat deze recessie geen twee of drie maanden zal duren, maar minstens twee tot drie jaar. Welk verloop die recessie zal kennen? Dat weet NU nog niemand.

Lenie Kelder, Kernkracht

Het bericht: De corona-economie: ineens zien we wat werkelijk van waarde is, verscheen eerst in Vrij Nederland.

Van de sterren en Lenie, deel 2

Leden van ZijOnderneemt, zie de enorme snelheid van het nieuws op dit moment. Terwijl ik mijn blog aan het schrijven ben verandert de situatie al weer, een dag later is oud nieuws. Dat is het teken Ram, zijn leiderschap is hard nodig om snel beslissingen te kunnen nemen. Een beslissing die niet juist is moet meteen herstelt worden. De Zon gaat op 20 april het teken Stier in, dan kan er verder ontwikkelt worden. Stier heeft het teken Ram nodig om een begin te maken. Ram is de voortdurende vernieuwer, Ram neemt impulsieve beslissingen.
Het onverwachte heeft toegeslagen, neem het zoals het komt, verbind je impuls met je intuïtie. Accepteer wat er is, wat niet past zal verdwijnen, leer van het verleden, hoe heb je toen gehandeld?
Tegenslag komt van buiten, de rust en het antwoord hoe het op te lossen zit van binnen, ervaringen komen nu van pas. Een nieuwe cyclus is aangebroken (Ram) en dat kan alleen als het oude opgeruimd wordt (Pluto).
Het is een zeer ongunstige periode voor zakelijk ondernemen, de economie stort in. In 2019 waren er economische spanningen tussen de VS en China en tussen de VS en IRAN, waardoor er 1 miljard vluchtelingen vastzitten. Wat als daar het virus overheen gaat? Veel staat ons wereldwijd nog te wachten, onderneem en leef.

Politieke/economische situatie deel 2
In tijden van crisis is iedere dialoog van belang om tot een gezamenlijke stelling te komen.

Ram, niet denken maar doen.
Op dit moment loopt de Zon door het teken Ram, de pionier, die anderen nodig heeft om zijn ideeën uit te werken. Ram is de voortdurende vernieuwer, neemt impulsieve beslissingen en richt zich daarna al snel op andere elementen. Alles wordt direct omgezet in daden en over de gevolgen wordt niet nagedacht. Met een enorme daadkracht zoekt hij de strijd en de confrontatie. Hij meet zich met de zwakkeren, hij daagt zijn medemens uit. Alles wat met lef en moed te maken heeft valt onder zijn gebied. De Ram haalt plezier uit zijn onstuimige temperament, daarom is hij: overmoedig, spontaan, ondernemend en strijdlustig.

In deze huidige coronacrisis wordt om veel Ramkracht gevraagd. Er dienen telkens zeer snel besluiten met vergaande gevolgen genomen te worden, bijvoorbeeld over het sluiten van scholen of het toekennen van werktijdverkorting. Ram combineert zijn moed met bliksemsnel handelen. Tot ieders verbazing is het kabinet tot snelle, diepgaande besluiten gekomen op 16 maart 2020, door premier Mark Rutte verwoord in een historische televisietoespraak, die door zeven miljoen mensen werd bekeken. De scholen gingen dicht en er kwam een massief steunpakket voor ondernemers waarvoor het kabinet de staatskas sterk aanspreekt. Toch getuigt het kabinetsoptreden niet van blinde paniek of ondoordacht handelen, het kenmerk van de naïeve Ram. De sociaal economische driehoek, gevormd door de ministers van Financiën (Wopke Hoekstra, Weegschaal)), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wouter Koolmees, tevens vicepremier, Vissen) en Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes, Vissen) vormen samen, aangevoerd door premier Mark Rutte (Waterman), een hecht team. In het politieke spectrum werden zij na de presentatie van de economische steunmaatregelen geprezen voor hun daadkracht en snelheid (Ram). Deze corona-tijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke tijden. Dat is een kolfje naar de hand van de risico-zoekende Ram, die elk avontuur aandurft.

8 april vindt er een Volle Maan in Ram/Weegschaal plaats.
De Maan in het teken Weegschaal wordt vol in het licht gezet door de Zon in het teken Ram: IK-expressie versus relatiebehoefte
Beide tekens zijn gericht op een samenwerking die evenwichtig brengt, samen kunnen ze geweldige prestaties verrichten. De Ram pioniert en neemt het risico, de Weegschaal haalt de overdreven energie er af en maakt het verlangen van anderen zichtbaar. Op die manier werken zorgt constant voor herstellen wat niet goed gaat.
Dat is op dit moment precies wat we nodig hebben en waar de samenstanden in het teken Steenbok om vragen (1ste blog). Hebben we genoeg aan drie maanden om dat voor elkaar te krijgen? Wat heb jij nodig om dit voor elkaar te krijgen?
De Zon staat symbool voor zelfstandigheid en de ontwikkeling van een eigen stijl.
De Maan staat symbool voor veiligheid, vruchtbaarheid en zorgzaamheid. Waar het volle licht op schijnt op 8 april is dat de politiek en de wetenschap het wereldwijd eens moeten worden. Nu de ontwikkelingen al bedenken (Ram) en ervoor zorgen dat er balans ontstaat (Weegschaal). Veel inzet tonen, gebeurd ook bij jou?

Ram is leren balans vinden in krachtmetingen en harmonie. Dan kan zijn leiderschap een bron van energie voor anderen zijn. Ongeduld hoeft geen bedreiging te zijn, het is zoeken naar spontane ambities. Hij mag eigenzinnig en impulsief zijn, als het maar gericht is op veranderingen aanbrengen en uitdagingen aangaan.
Fouten maken mag, het herstel daarna zal des te doeltreffender zijn.
Mars hoort bij het teken Ram, de planeet van het strijden voor, maar ook van oorlog en sport. Deze planeet loopt op dit moment door het teken Waterman. Met alle kracht die aanwezig is zoveel als mogelijk testen, clusteren en ontdekken wie de verspreiders zijn.
Er is moed voor nodig om de collectieve angstpatronen om te zetten in creatief en oprecht handelen.

Waterman: Gelijkwaardigheid en broederschap is er als men inziet dat een ieder zijn eigen behoefte- en waardepatronen heeft.
Omgaan met hervormingen? Dat kan een Waterman wel, wetenschappelijk denken kan zomaar een talent zijn. Idealisme en ruimte maken voor nieuwe vormen staan hoog op zijn lijst. Dit teken staat voor vrijheid en gelijkwaardigheid.

Onze leider Mark Rutte heeft zijn Zon in het teken Waterman staan, de liberaal.
22 maart 2020 is Saturnus het teken Waterman ingegaan. Jupiter zal dat eind december van dit jaar doen en Pluto volgt in 2024.

Het duurt dus nog een tijd voordat Pluto in Waterman gaat lopen en tot die periode zullen we dieper gaan, om bij de diepste piek pas weer op te kunnen bouwen. De laatste loodjes wegen het zwaarst. De kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok manifesteert zich in vol ornaat. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren, en deze worden zichtbaar afgebroken. Onder deze invloed worden verantwoordelijkheden doorgeschoven van (overheid)instanties naar de burger. Een ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid, de overheid kan alleen nog maar het draaiboek in elkaar zetten. Pluto is de dood van het oude. Dit proces ging stap voor stap (Saturnus) om paradoxaal genoeg in een steeds rapper tempo te eindigen.

We zijn voortdurend in een vorm van crisis geweest vanaf 2008, het moment dat Pluto het aardse, pragmatische teken Steenbok inliep. Jullie hebben kunnen lezen in de vorige blog dat Saturnus in 2017 zich aansloot bij Pluto en Jupiter deed datzelfde eind van het jaar 2019.

Deze periode is een test op vertrouwen hebben, sky high is voorbij. Vraag jezelf af wat haalbaar is voor jou en de mensen om je heen, Wat zijn je mogelijkheden, ruim op wat niet meer nodig is. Pluto, Saturnus en Jupiter werpen ons op onszelf terug. Het thema is te zien in jouw persoonlijke horoscoop, het gebied waar deze standen invallen.

Samenwerken en elkaar ondersteunen is nodig, we zijn nog niet bij het dieptepunt aanbeland.
Als je iets echt wilt vind je een manier
Zo niet, dan vind je een excuus.

Warme groet, Lenie Kelder www.kernkrachtadvies.nl

Wat zeggen de sterren over deze crisis – Lenie Kelder

Het virus heeft ons overvallen, een Plutonische angst is ontstaan en de krachten van Saturnus hebben ervoor gezorgd dat onze grenzen gesloten worden. Laat het ons uiteindelijk onze kansen zien? En maakt Jupiter het groter dan het is of is het groter dan we kunnen inschatten en zien?
De zorg over een grote recessie van de economische toestand neemt toe, die wel jaren kan duren. Bedrijven vallen om en jongeren hebben naast hun studie geen inkomen meer. Dit is een stuk, geschreven door Damiaan Denys, filosoof en psychiater van de angst. Hij benadrukt dat deze crisis onze controle weghaalt. Deze hele samenleving heeft behoefte aan controle. Het teken Maagd, de planeet Mercurius en Uranus hebben te maken met dit thema. Voor mij een must om deze te volgen en te kijken naar de standen uit het verleden, het nu en de toekomst.
Het woord Virus komt uit het Latijn en betekent een gif die de ziel vernietigt, hij neemt de macht over, hij is een infiltrant (Pluto). Jagen op een bloeiende economisch bloeiende maatschappij is ook een virus, de hackers proberen de macht over te nemen, ook een virus,
Hoe komen we hier medisch, economisch en politiek gezien uit? Laat ik jullie meenemen in het onderzoek wat ik doe en het daardoor wat maatschappelijk inzichtelijk maken. Ik wil 2x per week een korte toelichting geven.

Politieke/economische situatie gezien vanuit de astrologie
In welke situatie wij ons ook bevinden, het is altijd mogelijk deze met een positieve houding te benaderen

Voor mijn werkgebied als coach maak ik gebruik van diverse tools. Ik heb mijn bevoegdheid tot Jung psychologe, ik ben loopbaancoach, relatiecoach en astrologische consultancy na vijf jaar HBO opleiding en jarenlange vervolgtrainingen daarna. Verder werk ik met het principe van Byron Katie Is het waar wat je denkt.

Wat is astrologie: de blauwdruk
De astrologie is als een klok die aanwijst hoe laat is het, het geeft inzicht hoe we geneigd zijn te functioneren, dat is de basis, we bepalen zelf hoe we dat doen.
Astrologie is een poging om verband te zoeken tussen patronen aan de hemel en gebeurtenissen op aarde. Het is een tekening die laat zien hoe de Zon, de Maan en de planeten gegroepeerd zijn op een bepaalde tijd, gezien vanuit een bepaalde plaats op aarde. Voor ieder moment is dit weer anders, omdat alles voortdurend beweegt in een baan om de Zon.

Astrologie is een heel goed middel om te zien welk thema er speelt en welke invulling daar aan geven wordt. Het laat duidelijk zien dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor wat ons overkomt. Hoe bewuster iemand leeft, des te meer keuzes er zullen zijn. Wat het lastig maakt is dat een ieder dat doet vanuit zijn eigen waarheid en klopt dat wel voor de ander?

Ik volg al vanaf 2008 de planeet Pluto, die toen in het teken Steenbok is gaan lopen. Ik doe dat met de bedoeling te analyseren wat dit met de mensheid zal gaan doen. De climax zou rond 12 januari 2020 plaatsvinden en daar zitten we nu middenin. Natuurlijk draait het niet om Pluto alleen, alle bewegingen die plaatsvinden moeten daarbij betrokken worden om een totaal beeld te krijgen.

Ik zal proberen niet teveel astrologische termen te gebruiken, begrijp dat er nog veel meer is zoals verbindingen naar andere planeten toe enz. Ik hou het in deze blog bij Pluto, Saturnus en Jupiter, dat zegt al meer dan genoeg:
27-11-2008: Pluto is het teken Steenbok in gegaan en een nieuw tijdperk breekt aan. Vele veranderingen zullen plaats vinden (start was de banken recessie). Politiek gezien staat Pluto voor het thema verborgen macht.
20-12-2017: Saturnus het teken Steenbok in en een periode van plicht, structuur en eigen verantwoordelijkheden breekt aan.
Pluto is de planeet die over de ziel heerst, Saturnus over kwaliteit. Laat het oude los (Pluto) om te ontdekken waar jouw kwaliteit van leven zit (Saturnus). Maar dat is nog niet zo gemakkelijk, het leerproces zal heftig zijn. Deze periode zal een generatiekloof (Pluto, teken Schorpioen) opleveren. De jongeren hebben het gevoel dat het aan de ouderen (Saturnus, teken Steenbok) ligt. Groepen zoals Extension Rebellion en jongeren die GretaThunberg volgen. Zij zien zichzelf als slachtoffer van de hebzucht van de baby boomers.

We komen tot de ontdekking dat de wereld niet maakbaar is, de dood haalt ons in.
de ontmoeting tussen Pluto en Saturnus in het teken Steenbok vond plaats op 12 januari 2020. De samenstand van deze twee planeten zorgt ervoor dat alles wat te oud is en geen structuur meer biedt vernietigt mag worden. Hebben we de schaduw elite nog nodig en deze manier van regeren? Moeten we wel zoveel in een vliegtuig zitten? Ondernemingen met mega verdiensten, kunnen zij veranderen? Kijk eens naar de voetbal wereld, zijn de toppers het waard om zoveel te verdienen?
Je ziet de veranderingen plaatsvinden, een oud PvdA minister wordt door de VVD gevraagd om hulp, de debatten worden in grote lijnen dialogen. Vergaderingen gaan door, ZOOM wordt ingeschakeld en we worden door dit systeem wel verplicht om naar elkaar te luisteren.
3-12-2019: Jupiter het teken Steenbok in, de planeet die gaat over rechtssystemen, groeiprocessen, hoop en uitvergroten.
Veel tegengestelde krachten zijn in het spel. Jupiter staat immers voor groei, optimisme, onderwijs als universiteiten en expansie, terwijl Saturnus staat voor inkrimping, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dit in combinatie met de stand van Pluto, zorgt voor een intensieve periode van bezinning.
2020 zal het jaar zijn van financiële veranderingen en dat een virus hier een gevolg van zou zijn heb ik niet bedacht. Maar daar in volgende blogs meer over.

Wat is de bedoeling van dit proces van verandering, kan de hele wereld omdenken? Wat is daarvoor nodig?
• Verandering op het gebied van machtsstructuren en gerechtigheid .
• De komende twee en een half jaar zullen er oa reorganisaties in de samenleving, het politieke stelsel en de wetenschappen plaats vinden. Net als nieuwe structuren en grote verschuivingen op sociaal economisch vlak.
• Hervormingen, financiële thema’s en klimaat komen aan de orde, maar eerst zullen we door een enorme recessie heen moeten. Laten we hopen dat deze ‘ramp’ het beste in ons naar boven haalt. Beseffen dat alles vergankelijk is. De huidige cyclus komt in 2024 tot een einde, een nieuw tijdperk breekt dan aan. 2020 is het staartje van een lange periode van de inzet tot waar we nu zitten. In 2024 gaan we een positieve tijd in.

Al jaren denk ik na over, en veel collega’s met mij, 2020 en wat er dan zal plaatsvinden. Nu weten we het, dit virus zorgt voor de meest zware crisis periode die je maar kunt bedenken. Ik wou dat ik het mooier kon maken, maar helaas is dat niet zo. Ik kan alleen maar laten zien hoe, wanneer en wat in een bepaald proces zit. Per dag kan het anders zijn, laten we niet in angst schieten maar ons creatief vermogen gebruiken. Het anders gaan doen is de boodschap, elkaar helpen en ondersteunen. Ons oordeel weghalen en luisteren naar elkaar. Vertrouwen hebben en beseffen dat we op onszelf teruggeworpen zijn.
Het is tijd om de wereld collectief in een nieuwe/andere vorm te gieten.

Warme groet, Lenie Kelder