image KLIK Lichaamsbewustzijn – Petra Zomerdijk image PoppyRed Ontwerpstudio – Birgit van Wijk

Mediation Diny Braak

Ouders scheiden – kinderen niet.

Ik ben Diny Braak en sinds een aantal jaren MFN/ADR geregistreerd familie-mediator. Sinds 2012 ben ik eigenaar van Mediationverbindt, waarin ik stellen begeleid bij het uit elkaar gaan. Ik ben tevens gecertificeerd Schip-mediator, gespecialiseerd in complexe vechtscheidingen.

Voor een ieder die op het punt staat te gaan scheiden, is echtscheidingsmediation de beste keuze.

Waarom is het voor ouders zo belangrijk om goed en respectvol te scheiden?

Ik begeleid ouders die gaan scheiden bij het gehele scheidingstraject, zeg maar van begin tot eind. Ik ga er niet van uit dat je elkaar ‘los moet laten’, maar dat je opnieuw met elkaar moet verbinden. Als partners in ouderschap, na scheiding. De ervaring leert dat het ouderschap niet meer van zelf gaat, zodra ouders als partners uit elkaar gaan. In die situatie is goede communicatie en een respectvolle omgang met elkaar heel belangrijk. De scheiding is voor veel kinderen niet het grootste probleem, hoe ouders na de scheiding met de nieuwe situatie en met elkaar omgaan, dat vaak weer wel. Tijdens de mediation is er dan ook veel ruimte voor het emotionele proces, met aandacht voor het verloop van de onderlinge communicatie, hoe gaan jullie om met alle wisselende emoties die voorbij komen en welk verschil in opvoedstijlen ten behoeve van de kinderen hanteren jullie? Daarnaast geef ik duidelijke uitleg over de juridische en financiële gevolgen van de scheiding, bijvoorbeeld; wat te doen met de (koop)woning, hoe zit het met het pensioen en het belangrijkste: hoe verdelen jullie de zorg en omgangsregeling met betrekking tot de kinderen, welke afspraken willen jullie hierover laten vastleggen in het ouderschapsplan? Want goed voor je kinderen zorgen, dat willen we allemaal, toch?

Goed scheiden doe je niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jezelf!

Wat is nu scheidingsmediation? Bij scheidingsmediation help ik je om als ex-partners tot overeenstemming te komen over alle kwesties die voor de scheiding geregeld moeten worden. Je krijgt allebei persoonlijke en juridische ondersteuning. Verder wordt je begeleid in het zoeken naar oplossingen die voor beiden passend en wenselijk zijn. Kom je tot overeenstemming, dan leggen we de afspraken vast in een scheidingsconvenant, dat tezamen met het door beide ouders ondertekende ouderschapsplan naar de rechtbank wordt verstuurd. Het voordeel van mediation is dat het in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank sneller en kostenbesparend is.

Ook na de scheiding kan er behoefte bestaan aan bemiddeling of coaching. Hoe ouders na de scheiding met de nieuwe situatie en met elkaar omgaan, levert vaak toch nog onverwachte problemen op. Zo kunnen later de persoonlijke omstandigheden zo veranderen dat er over het wijzigen van de zorgregeling of het aanpassen van de alimentatie dient te worden gesproken. Ook dan kan via mediation naar een oplossing worden gezocht.

www.mediationverbindt.nl

www.schipaanpak.nl