image Stressrelease van Hout – Monique van Hout image meerOverIT – Karin Buzing

Budgeteffect – Wilma Roosloot

Ik ben Wilma Roosloot van Budgeteffect. Met mijn bedrijf begeleiden wij werknemers met financiële zorgen. Wij werken graag met korte lijntjes. Zodat er direct, effectieve en persoonlijke contactmomenten zijn met zowel de deelnemer aan een traject maar ook de verantwoordelijke bij de opdrachtgever.

Wist jij dat een zieke werknemer met financiële zorgen/ schulden €250,- per dag extra kost? Dat er een productieafname van maar liefst 20% ontstaat? Dan is de tijd die de administratie nodig heeft om de loonbeslagen en het contact te onderhouden met de werknemer en schuldeisers nog niet inbegrepen.

Financiële zorgen werken namelijk door in alles. Constateer je dat werknemers vermoeid op het werk verschijnen, dat ze meer fouten op de werkvloer maken en dat ze zich vaker ziek melden? Wij zien bij deze groep werknemers dat er vaak meer aan de hand is. Dan kan er financiële onrust aan ten grondslag liggen. Heb jij werknemers in je portefeuille die vragen om bijvoorbeeld overwerk uit te betalen, vervroegd vakantiegeld willen laten uitbetalen en werknemers die veel wensen over te werken? Ook loonbeslag hoort in dit rijtje thuis.

Onze budgetcoaches zijn de brug tussen de werkgever/ HR-medewerker en de deelnemer, zodat de relatie niet verstoort raakt. We zijn budgetcoaches, al noemen wij onszelf liever sociaal-financieel adviseurs. Waarom? Omdat we met onze budgetcoaching XL naar alle leefgebieden van onze deelnemers kijken. Onze strategie gaat verder dan inkomsten- en uitgavepatronen en is daardoor sneller en duurzaam succesvol.
Naast budgetcoaching en beheer, bieden wij ook trainingen en workshops aan voor HR-medewerkers (om bijvoorbeeld signalen op te pakken van financiële zorgen bij werknemers).

Ook maken wij gebruik van ons grote netwerk en sluiten wij graag aan bij wat passend is bij de deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat wij onze opdrachtgever kunnen ontzorgen in dit proces en dat de deelnemer de regie en zelfrespect weer terugkrijgt.

Help jij mee het taboe op financiële zorgen te doorbreken? Neem eens een kijkje op onze site voor wat wij nog meer kunnen betekenen.

Wij geloven dat iedereen kan leven zonder financiële zorgen!

www.budgeteffect.nl

Je kunt Wilma (en Budgeteffect) ook vinden op:

Project Details

Wilma Roosloot
Budgeteffect

www.budgeteffect.nl

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

  • ZOeen